Purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) fysioterapia

Purentasysteemin häiriöitä esiintyy jopa 50-60 % väestöstä. Purennassa olevat ongelmat ilmenevät usein takaraivopäänsärkynä, huimauksena, oksettavana olona, korvan ympärillä sijaitsevina kipuina, korvan soimisena.

Vaivojen aiheuttajina tutkimusten mukaan pidetään lihasperäisiä ongelmia, psyyken ongelmia ja purentavirheitä. Myös whiplash-ongelmissa esiintyy purenta-alueen ongelmia. Ongelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota itse leukanivelen lisäksi myös ryhtiin ja toiminnallisiin yhteyksiin niska-pää-leuka alueella. Tekemämme purentahoidot helpottavat oireita.

Leukanivelen tutkimiseen kuuluvat:

 • leukanivelen liikkuvuuden tutkiminen
 • leukanivelen naksahtelut ja äänet
 • leukanivelessä tuntuvat kivut
 • purentalihasten kireys/arkuus/toiminta
 • kaularangan liikkuvuuden arviointi

Leukanivelen hoidossa käytämme:

 • akupunktiota
 • purentalihasten rentouttavaa käsittelyä
 • craniosakraaliterapiaa
 • kaularangan manuaalista käsittelyä
 • kotiohjeiden opastamista
 • ryhtiopastusta ja koko vartalon lihashuoltoa

Fysioterapeuttimme ovat pätevöityneet leukanivelongelmien hoitoon tehden yhteistyötä hammaslääkäreiden kanssa.