OMT - ortopedinen manuaalinen terapia

Ortopedinen manuaalinen terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Asiakkaan taustatietojen, tutkimisen ja tavallisesti lääkärin lähetteen perusteella luodaan käsitys asiakkaan kokonaistilanteesta.

Tarkkaa tutkimista

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn.

Tutkimisessa huomioidaan asiakkaan asentoa, arvioidaan liikkuvuutta, testataan neurologisten oireiden esiintymistä, pyritään löytämään ongelman aiheuttaja provokaatiotestein sekä huomioidaan kehon toimivuutta ja hallintaa sekä huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset ja ympäristötekijät.

Asiakkaan omien aktiviteettien tukeminen

Lähtökohtana on asiakkaan oman aktiviteetin tukeminen ja ohjaus virheellisten kuormitustekijöiden välttämiseksi. Tarkan tutkimisen jälkeen valitaan sopivat terapiamuodot: erilaiset manuaaliset menetelmät: nivelen mobilisaatio, manipulaatio sekä pehmytkudoskäsittelyt.

Näillä hoitokeinoilla luodaan edellytykset asiakkaan omalle harjoittelulle, joka tasapainottaa ongelman aiheuttamaa toiminnanhäiriötä ja ennaltaehkäisee oireiden uusiutumista. Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä.

Ortopedisen manuaalisen terapian koulutuksesta

Fysioterapeutit voivat myös suorittaa erillisiä ortopedisen manuaalisen terapian kursseja kuten C-kurssit, NKM-kurssit, CM-kurssit sekä terapeuttisen harjoittelun kurssit. Kursseilla fysioterapeutit voivat lisätä ortopedisen manuaalisen terapian taitojaan.

Lisäksi fysioterapeutit voivat hankkia OMT-koulutuksen (140 ov) erikoistumiskoulutuksena, jossa syvennetään osaamista ja asiantuntemusta tuki- ja liikuntaelinongelmien tutkimisessa, hoitamisessa ja ennaltaehkäisyssä. Suomessa v.1984 aloitetun OMT-koulutuksen on suorittanut noin 200 fysioterapeuttia / lääkäriä ympäri Suomea.

Erinomaiset hoitotulokset ovat mahdollistaneet ortopedisen manuaalisen terapian osaajille tukevan jalansijan fysioterapian erityisosaajien joukossa ja osana suomalaista terveydenhuoltoa.

Tutustu koulutuksia tarjoavaan Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistykseen.