Yleistietoa neurologiasta

Neurologiseen sairauteen liittyvät hermoston eli aivojen, selkäytimen ja ääreishermojen ongelmatilat. Neurologiset oireet ja sairaudet ovat hyvin yleisiä. Tavallisin neurologinen autoimmuunisairaus on multippeli skleroosi eli MS-tauti. Ikääntymisen myötä yleistyvät liikehäiriösairaudet kuten Parkinsonin tauti ja muistisairaudet kuten Alzhaimerin tauti. Pitkäaikaista neurologista haittaa aiheuttavat erilaisten vakavien aivovammojen jälkitilat.

Kuntoutus

Kohderyhmänä neurologiselle fysioterapialle on usein erilaiset neurologiset sairaudet kuten multippeliskleroosi, Parkinsonin tauti, AVH-potilaat ym. sekä erilaiset selkäydinvammat (paraplgia, tetraplegia). Fysioterapeutin suorittaman kuntoutujan liikunta- ja toimintakyvyn arvioinnin sekä kuntoutujan omien näkemysten ja toiveiden perusteella tehdyn suunnitelman mukainen yksilöllinen fysioterapia sisältää muun muassa terapeuttisen harjoittelun, joka on aktiivisia ja toiminnallisia harjoitteita.

Neurologinen kuntoutus voi harjoittaa myös kuntoutujan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa ja lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta ja motorisia taitoja kuten kävelyä tai tasapainon hallintaa.

Manuaalisen terapian menetelmiä, kuten pehmytkudoksen ja nivelen mobilisointia ja hermo- eli neuraalikudoksen mobilisointia, voidaan käyttää harjoittelua edeltävänä toimenpiteinä. Apuna käytetään yrityksessämme myös erilaisia laitteita ja välineitä, esimerkiksi harjoitusterapiavälineistöä, Therapy-Masteria, polkuominaisuudella varustettua seisomatelinettä, motorisoitua polkurestoraattoria, erikokoisia terapiapalloja, tasapainolautaa ja -tyynyä sekä kävely- ja juoksumattoa. Tarvittaessa asiakkaiden siirtotilanteiden turvallisuuden tukemiseksi meillä on käytössä myös ajanmukainen potilasnosturi.

Väliarviointien ja mittausten sekä testausten avulla tehdään fysioterapeuttista seurantaa, arvioidaan muutoksia ja välitetään tietoa seurannasta vastaavalle taholle sekä toimitetaan palautteet lähettävälle taholle.

Pääasiassa neurologisen fysioterapian asiakkaat tulevat kuntoutukseen maksusitoumuksella, joiden kustantajina ovat yleisesti KELA, vakuutusyhtiöt tai kuntayhtymä/sairaanhoitopiiri.