LymphaTouch -hoito Porissa

LymphaTouch- hoitolaitteen käyttö on tullut lymfaterpian tueksi Tutkimuslaitos Ergos Oy:n ammattilaisille. Lympha Touch- hoitolaitteen toiminta perustuu alipaineeseen, jossa laitteen avulla helpotetaan leikkausten jälkeisiä turvotustiloja ja arpikudoksen paranemisprosessia. Hoidon edetessä ja turvotuksen laskiessa kipu helpottuu ja nivelten liikeradat laajenevat, mikä helpottaa jokapäiväistä elämää.

LymphaTouch -alipainehoidolla voidaan vahvistaa imusuoniston omaa pumppaustoimintaa ja nesteen siirtymistä imusuonia pitkin pois soluvälitilasta. Laitteen hoitotavoitteena on samoin kuin manuaalisessa lymfaterapiassa tehostaa eri syistä johtuvien turvotuksien poistamista, fibroosin ja arpien hoitoa sekä lihashuoltoa. LymphaTouch –hoidon indikaatiot, hoitoalueet ja alueiden käsittelyjärjestys noudattavat manuaalisen lymfaterapian periaatteita. Käytettäessä alipainehoitolaitetta osana fysioterapiaa saadaan asiakkaalle suunniteltua yksilöllinen ja tehokas hoitokokonaisuus.

Seuraavat vaiheet liittyvät LymphaTouch- hoitolaitteen käyttöön: hoidettavan alueen kannalta olennaisten imusolmukkeiden avaus, sentraalinen esikäsittely, reittien avaus ja kuljetukset iholla imunesteen virtaussuunnan mukaisesti kohti imusolmukkeita. Suuremmilla paineilla hoidetaan pääsääntöisesti lihaksia ja niiden erilaisia tiloja.

LymphaTouch- hoidossa kudokseen kohdistetaan alipaine eri kokoisten hoitosuulakkeiden avulla. Paineen tehokkuutta voidaan portaattomasti säätää, samoin voidaan valita paineen muoto joko jatkuvaksi tai pulsoivaksi paineeksi. Käytettävän hoitosuulakkeen koko valitaan hoidettavan kohteen ja muodon mukaisesti. LymphaTouch -hoitolaitteen avulla on saatu huomattavia edistysaskelia kokonaisvaltaisen lymfaterapian alueella.   

Lisätietoa LymphaTouch- hoidosta: http://www.physiotouch.com/fi/node/156

LymphaTouch

LymphaTouch