Kivun hoito

Kipu on se tuntemus, jonka asiakas sanoo koskevan. Toisin sanoen kipu on aina asiakkaan oma tuntemus ja potilas itse on kivun paras arvioitsija. Kipu muodostuu elinvaurioista, psykologisista ja ympäristöön liittyvistä tekijöistä.

Kivun tunteminen

Kipuaistimus välittyy kudoksissa olevista hermopäätteistä ääreishermoston kautta keskushermostoon eli selkäytimeen sekä aivoissa väliaivoihin, jossa kipuaistimus syntyy. Aivokuoressa tunnistetaan kivun laatu, voimakkuus ja sijainti.

Hoitomuotoja

Fysioterapiassa kivun hoito hoidetaan erilaisia hoitomuotoja yhdistelemällä. Tutkimuslaitos Ergos Oy:n ammattilaiset tarjoavat asiakkailleen muun muassa akupunktiota, ortopedista manuaalista terapiaa, hierontaa, sähkökipuhoitoja, vyöhyketerapiaa, craniosacraaliterapiaa, liikettä, kylmähoitoja, neuraalikudosmobilisaatiota, fasciaterapiaa…

Lisätietoa kivusta löydät osoitteesta Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry.