Fysioterapia ja työfysioterapia Porissa

Fysioterapia- ja työfysioterapiahoitojen tavoitteena on parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista ohjauksen, neuvonnan, harjoittelun ja manuaalisen terapian keinoin. Fysioterapia räätälöidään aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Fysioterapia on lääkinnällisen kuntoutuksen osa-alue, jonka painopisteenä ovat liikkumisen ja toimintakyvyn arvionti sekä tukeminen. Fysioterapia perustuu aina huolelliseen tutkimiseen, kliiniseen päättelyyn sekä avoimeen yhteistyöhön kuntoutujan ja muiden kokonaishoitoon osallistuvien tahojen kanssa. Fysioterapiassa käytettävät menetelmät pohjautuvat tieteelliseen tutkimusnäyttöön ja kliiniseen kokemukseen. Fysioterapeutin tehtävänä on kokonaisvaltaisesti ymmärtää tuki- ja liikuntaelimistön sekä neurologisten sairauksien toimintaa. Lähtökohtaisesti fysioterapeutti tutkii poikkeuksetta asiakassuhteen alussa asiakkaaltaan  esimerkiksi eri asentojen ja liikkeiden vaikutuksia tukirakenteiden kuormittumiseen. Onnistunut fysioterapia vaatii eri kudosten ja nivelten ominaisuuksien ja parenemisaikataulujen hallitsemista.

Fysioterapeutit ovat terveydenhuollon laillistettuja ammattihenkilöitä. Ammattikorkeakoulutasoinen perustutkinto on laajuudeltaan 140 opintoviikkoa ja kestää pääsääntöisesti 3,5 vuotta. Tuki- ja liikuntaelin ongelmien kanssa kamppaileva voi tulla fysioterapeutin vastaanotolle ilman lääkärin määräämää fysioterapialähetettä. Yleisesti suositellaan kuitenkin lääkärin vastaanotolla käyntiä ennen fysioterapiaan tuloa, sillä se helpottaa hoidon kokonaissuunnittelua. Lääkärin kirjoittama tutkimus- ja hoitomääräys fysioterapiaan (SV3 FM) mahdollistaa myös KELA- korvaukseen.

Fysioterapia suoritetaan yleensä sarjaluontoisesti. Tarvittava yhden käyntikerran ja koko terapiajakson kesto määritellään aina tilannekohtaisesti yhdessä kuntoutujan kanssa mahdolliset lääkärin suositukset huomioiden.

Tutkimuslaitos Ergos Oy tarjoaa asiakkailleen myös työfysioterapiapalveluja. Tarjoamamme työfysioterapia määritellään myös aina tilaajaorganisaation tarpeiden mukaan. Toimimme kahdessa toimipisteessä Porissa.

Kysy lisää tai tilaa aika!