Akupunktio Porissa

Akupunktio on useita tuhansia vuosia vanha kiinalainen hoitomenetelmä, joka perinteisimmillään on ollut ennaltaehkäisevää hoitoa sisältäen neulottelun lisäksi ohjeita ja neuvoja terveistä ja tasapainoisista elämäntavoista.

Alkuaikoina hoito kohdistettiin neulojen sijasta akupisteisiin mm. kalan ruodoilla tai kivillä lävistämättä ihoa. Nykyisin akupunktioneulat valmistetaan pääosin ruostumattomasta teräksestä, joskus hopeasta tai kullasta (mm. allergiat). Osa neuloista saatetaan myös päällystää silikonilla. Tällöin neula on allergiavapaa ja helpompi asettaa paikalleen.

Neulan läpimitta on yleensä 0,16-0,40 mm, pituus vaihtelee yleisemmin 15-40 mm välillä. Neulat ovat steriloituja ja kertakäyttöisiä (länsimaissa). Käytön jälkeen neulat hävitetään lain edellyttämän ongelmajätekeräyksen kautta.

Tehokas hoitomuoto

Länsimainen lääketiede on viime vuosikymmeninä pyrkinyt selvittämään akupunktuurin vaikutusmekanismeja ja vaikuttavuutta. Tarkkaa, yksittäistä vaikutusmekanismia ei ole pystytty osoittamaan, mutta muutamia teorioita pidetään todennäköisinä.

Melzackin ja Wallin ns. porttikontrolliteorian mukaan voimakas tai nopeampi kilpaileva ärsyke vaikeuttaa kipuärsykkeen pääsyä aivoihin. Erilaiset ärsykkeet vapauttavat aivoista ja aivolisäkkeestä kemiallisia välittäjäaineita, joiden vaikutus vähentää kipuaistimusta. Sähkökipuhoidot perustuvat paljon tähän vaikutukseen, myös akupunktuurihoitoon voidaan liittää tarvittaessa myös sähköärsytystä stimulaation lisäämiseksi.

Tehokas akupunktiohoito edellyttää huolellisen hoitokohteen valinnan ja huolellisen neulottelun, jotka tekevät hoidosta vähäriskisen. Akupunktuurin teho kestää tunneista vuosiin. Noin kolmasosa ihmisistä ei reagoi akupunktiohoitoon lainkaan.

Alan koulutus

Suomessa on fysioterapeuteille järjestetty Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymää akupunktiokoulutusta vuodesta 1995 lähtien. Koulutus on järjestetty FYSI ry:n ja Suomen Lääkäreiden akupunktuuriyhdistyksen yhteistyönä tai yksityisen lääkärin Pekka Pöntisen kurssittamana.

Suomessa on FYSI ry:n pitkästä koulutuksesta (modulit 1-5) toistaiseksi valmistunut vasta kolme ryhmää (yht n.70 henkilöä) koko koulutuksen läpikäyneitä fysioterapeutteja.

Kurssin aloittaneita ja käyttö/harjoitteluluvan saaneita (modulit 1-3) fysioterapeutteja on n. 400 henkilöä.

Fysioterapeuteille suunnattu akupunktiokoulutus Fysi ry:n mallissa jakautuu viiteen erilliseen koulutusjaksoon, joiden aikana fysioterapeutit saavat tarvittavat valmiudet akupunktuurin toteuttamiseen fysioterapeuttina. Koulutuksen alkuvaiheen painopiste koulutuksessa on kivun patofysiologian merkityksen ymmärtäminen akupunktuurissa. Koulutuksen loppuvaiheen painopiste on akupunktuurin hyödyntäminen käytännön työssä eri sairausdiagnooseissa. Kun fysioterapeutti on hankkinut vaadittavat 500 raportoitua hoitoa, voi hän hakeutua 5. moduliin.

Akupunktuuria käytetään fysioterapiassa lähinnä tuki- ja liikuntaelimistön kiputilojen hoitoon. Myös toispuolisen halvauksen hoidossa ja kuntoutuksessa on saavutettu hyviä tuloksia, varsinkin akuuttivaiheessa. Akupunktiota voidaan käyttää myös purenta- ja päänsärkyongelmiin kipu- ja rentoutushoitona.