Purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) fysioterapia

Purentasysteemin häiriöitä esiintyy jopa 50-60 % väestöstä. Purennassa olevat ongelmat ilmenevät usein takaraivopäänsärkynä, huimauksena, oksettavana olona, korvan ympärillä sijaitsevina kipuina, korvan soimisena.

Vaivojen aiheuttajina tutkimusten mukaan pidetään lihasperäisiä ongelmia, psyyken ongelmia ja purentavirheitä. Myös whiplash-ongelmissa esiintyy purenta-alueen ongelmia. Ongelman arvioinnissa kiinnitetään huomiota itse leukanivelen lisäksi myös ryhtiin ja toiminnallisiin yhteyksiin niska-pää-leuka alueella. Tekemämme purentahoidot helpottavat oireita.

Leukanivelen tutkimiseen kuuluvat:

  • leukanivelen liikkuvuuden tutkiminen
  • leukanivelen naksahtelut ja äänet
  • leukanivelessä tuntuvat kivut
  • purentalihasten kireys/arkuus/toiminta
  • kaularangan liikkuvuuden arviointi

Leukanivelen hoidossa käytämme:

  • akupunktiota
  • purentalihasten rentouttavaa käsittelyä
  • craniosakraaliterapiaa
  • kaularangan manuaalista käsittelyä
  • kotiohjeiden opastamista
  • ryhtiopastusta ja koko vartalon lihashuoltoa

Fysioterapeuttimme ovat pätevöityneet leukanivelongelmien hoitoon tehden yhteistyötä hammaslääkäreiden kanssa.